Zawody związane z o obsługą rynku nieruchomości

Z rynkiem nieruchomości związanych jest wiele zawodów oraz podmiotów gospodarczych, czyli przedsiębiorców w rozumieniu prawa. Podmiotami gospodarczymi mogą być np. przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, spółki osobowe bądź kapitałowe a także osoby fizyczne, czyli maklerzy, inwestorzy, kredytowcy, przedsiębiorcy a także obsługa techniczna rynku nieruchomości.

Istnieje wiele zawodów związanych z obsługą rynku nieruchomości, spośród których niektóre są regulowane zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami a inne są pośrednio związane z obsługą nieruchomości.

Podstawowe zasady prowadzenia działalności zawodowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Najważniejsze zawody związane z obsługą rynku nieruchomości, regulowane wyżej wymienioną ustawą to:

– zarządca nieruchomości zajmuje się zarządzaniem, monitorowaniem i doglądaniem budynku, budynków lub osiedli a także jest upoważniony do podejmowania decyzji mających wpływ na użytkowanie i efektywne wykorzystanie nieruchomości
Agent biura nieruchomości

Agent biura nieruchomości

– pośrednik w obrocie nieruchomościami zajmuje się kojarzeniem stron transakcji a także doradztwem przy zakupie, zamianie, sprzedaży lub wynajmie nieruchomości

– rzeczoznawca majątkowy zajmuje się określaniem wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z daną nieruchomością
Wykonywanie działalności w zakresie tych zawodów wymaga posiadania odpowiednich uprawnień i kwalifikacji, a w przypadku zarządcy nieruchomości wymagana jest odpowiednia licencja.

Zawody pośrednio związane z obsługą nieruchomości to np.: doradca majątkowy, deweloper, planista.