Magazynowanie wody na wypadek ewentualnego wystąpienia pożaru jest istotne dla tych terenów, gdzie nie ma możliwości zapewnienia odpowiedniego przepływu wody z hydrantu. Jeśli nie ma możliwości pobrania odpowiednio dużej ilości wody w ten sposób w krótkim czasie, konieczne jest zbudowanie zbiornika przeciwpożarowego. Magazynowana jest w nim właśnie woda, którą wykorzystać można do gaszenia pożaru.

Zbiorniki przeciwpożarowe powinny umożliwiać gaszenie zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego pożaru. Ich obecność konieczna jest między innymi przy budynkach użyteczności publicznej lub na terenie zamieszkałym, przy obiektach gospodarki rolnej oraz na przykład w pobliżu zbiorników gazów i różnego rodzaju cieczy palnych.

Ważne jest, by woda znajdująca się w zbiornikach przeciwpożarowych była zabezpieczona przed nieprzychylnymi warunkami atmosferycznymi, w tym przed zamarzaniem znajdującej się w nich wody. Możliwe jest to dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych różnego rodzaju.